PRELIMINÄRT PROGRAM


 

Datum                 Lektion                        

 

Lö 29/1     Hämtning av utrustning

                  Inventering av utrustning  

                  Rumsordning

                  ”Inred och befäst”

                  Genomgång av fottejpning

 

Sö 30/1    Kylskador mm  teori

                  Förberedelser vallning, mm

                  Tillpassning av skidor

                  Vallning

                  Kylskador praktik

                  Info Grövelsjön

                  Kursadministration

                 

Mån 31/1 Lavinkunskap teori

                  Skidteknik

                  Skidexercis

                  Backträning

                  Kort-lång rast, matlagning

                  Kniv och Yxa

                  Info tisdagen

                  Packning

 

Tis 1/2     Fjälltur- halvdag                 

                  Isvakssågning

                  Tältresning

                  Isvaksbad

                  Förläggningsplats vinter

                  Packning och förberedelser

 

Onsd 2/2    Fjällmarsch:  dag 1

-        Grupp 1

-        Grupp 2

-        Grupp 3

-        Säkerhetsförare

-        Förläggningstjänst del 1

-        Förläggningstjänst del 2

-        Övernattning tält

-         

Torsd 3/2  Brytande av förläggning

                  Fjällmarsch del 2

                  - Grupp 1

                  - Grupp 2

                  - Grupp 3

 

Fre 4/2    Information fjällräddning

                 

                  Heldagstur med STF                 

                                                                 

 

                  Avrustning

                  Lastning

                 Avslutningsmiddag

                 Bildspel över veckan                   OM tid ges