ETAPPER:

Ett försök till detaljplanering:

 

Treriksröset, den fula men charmiga cementklumpen i Golddajávri. Grövelsjön nästa!
                           
 

Etapperna fram till Klimpfjäll är ”spikade”. Men allt kan hända så det kan bli (och det kommer med all sannolikhet att bli så)omplaneringar under vandringens gång pga oförutsedda händelser/väder. Jag hoppas innerligt att det stora problemet som stavas COVID19 ska vara borta, dvs att det åter skall bli tillåtet att gå in i Norge och Finland. Om inte så kommer jag att försöka hitta en väg genom Sverige, även om det innebär att vi får gå fram och tillbaka mellan Torneträsk och röset.

Grundprincipen är att undvika asfalt där det är möjligt. Strävar även efter att undvika sanka partier som är både blöta o jobbiga att gå i för både Bozz och mig. Vid konflikt mellan ovan nämnda saker kommer jag att välja asfalten. Jag ska även ta mig tid och stanna för sevärdheter längs med vägen. Efter att ha läst tidigare bandares bloggar verkar det finnas ett par huvudspår på vandringsalternativ efter Hemavan och vidare ner mot Gäddede. Sträckan Gäddede-Åre verkar vara den etapp där det finns flest lösningar på vägalternativ…… Sedan jag började planera de olika etapperna 2017, så har det tillkommit en led, Lapplandsleden mellan Hemavan och Borgafjäll. Om jag kommer att använda den, eller gå på min ursprungliga plan återstår att se. Kommer att tillbringa den närmsta tiden från maj 2021 med att studera den leden lite mer noggrant. Fortsättning följer……

Tyvärr måste jag till stor del följa Kungsleden eftersom jag har Bozz med mig. Hade helst gått via Sarek eller Padjelanta, men där är han inte välkommen, så det blir till att trängas med alla andra, Ska dock undvika stugorna om jag inte har behov av att komma in o torka upp.!

Delsträckorna är mätta på lantmäteriets ”Min karta”, så avstånden är ej exakta. Skall mätas mer noggrant innan vandringen. Har dessutom lagt på ca 2 km på varje etapp över 13 km, mot vad kartmätningen visar, då mindre nivåhöjningar och mindre svängar inte syns på kartan.

Delsträcka 1 är är Nordkalottleden mellan Treriksröset och Abisko. En led där det inte finns så många alternativa vägar, men har trots detta gjort detaljkartor. Delsträcka 2 – 4 (KUNGSLEDEN) är så självklara så där har jag inga detaljkartor. Men från delsträcka 5, (Hemavan och hela vägen ner till Grövelsjön) kommer det att finnas detaljkartor för varje dag under fliken Detaljkartorartor. Ni kan även nå detaljkartorna genom att klicka på ordet "detaljkarta" där det finns en sådan. Kartorna öppnas i ny flik. (Tillverkas efterhand) OBS!! Kartorna är INTE skalenliga.

 
 
 
 

Delsträcka 1: Nordkalottleden Treriksröset – Abisko.

Sedan jag gick här 2004 har det tillkommit en hytte vid Innset – Altevasshytta. Sträckan innehåller ett antal mer eller mindre kluriga vad. Senast var det värsta vadet ca en mil efter Inset. Kan nog även räkna med en del snö som ligger kvar samt en hel del blöta marker.
Funderar på att åka över med kvällsbåten och tälta vid båtlänningen, för att gå till röset tidigt på morgonen nästa dag. Detta för att slippa den stora turistvandringen som blir när båten kommer. Vill gärna ha lite tid vid röset i lugn o ro innan vandringen söderut börjar.

Kommer att välja att gå till Rostahytta via Gappohytta och sen ner i Isdalen. Detta pga Iselvsbron, som inte är hundvänlig.(utan hund är det inget speciellt med den bron!)


Nej, här vill jag inte gå med Bozz. Bron är inga problem, men att ta sig upp och ner……

Detta innebär en extra vandringsdag, men nu får jag chansen att gå sträckan Pältsa – Gappohytta, vilket jag inte gjort innan. Får dessutom uppleva Isdalen en gång till ,och då kan man ju hoppas att det blir i solsken den här gången.

Har lagt in några kommentarer till de olika sträckorna med blått i texten nedanGrön text innebär alternativt vägval.

Start vid Kilpisjärvi med M/S Malla över sjön, därefter 3 km promenad fram till Treriksröset ,och STARTEN AV VÅRT GRÖNA BAND.


Utsikten från Pältsastugan mot Pältsatoppen. En bestigning av toppen hade varit en fin inledning på vandringen, men bedömer att det är dumt att inleda med toppbestigningar. Mottot är ju att starta lugnt o försiktigt….

Treriksröset – Pältsa                  Detaljkarta
 
13 Km
Pältsa – Gappohytta                    Detaljkarta  
11 Km
Gappohytta – Rostahytta            Detaljkarta  
20 Km
Rostahytta – Daerttahytta         Detaljkarta stenigt med blockpartier

18 Km

Daerttahytta – Divdalshytta      Detaljkarta flera vad, varav ett brett
30 Km
Vilodag????
Divdalshytta – Vuomahytta        Detaljkarta  
19 Km
Vuomahytta – Gaskashytta        Detaljkarta uppför

18 Km

Gaskashytta – Altevasshytta       Detaljkarta ev tälta vid vadet
13 Km
Altevasshytta – Lappjordhytta   Detaljkarta flera vad
28 Km
Lappjordhytta – Abisko              Detaljkarta tråkig avslutning med Rallarvägen
20 Km

SUMMERING:
10 - 11 dagars vandring inkl ev vilodag  ~ 210 Km
Vilodag och Proviantering på Abisko tuiriststation

 
 

Delsträcka 2:  Kungsleden Abisko - Saltoluokta

En välkänd sträcka som dock innehåller några broar så broträning med Bozz är viktigt! Har gjort en planering som (tyvärr) bygger på Kungsleden, men leker med tanken på att hoppa över Abiskojaure och gå upp i Ballinvággi och fortsätta in i Siellavággi.  Bestämmer mig för vilket det blir efter vandringen sommaren 2021 då vi ska upp i de dalarna.

Om vädret tillåter innehåller etappen två toppbestigningar. Om det inte blir någon bestigning av Kebne fortsätter jag ner mot Kaitum


OM vädret tillåter blir det ett nytt besök på Sydtoppen, Den här gången från Singivagge.
Den vägen skall vara enklare än Västra leden (inte så stenig hela vägen) vilket gör att jag vågar gå den med Bozz.

Abisko – Abiskojaure
 
16 Km
Abiskojaure – Alesjaure
 
21 Km
Alesjaure – Sälka
 
25 Km
Sälkatoppen
 
11 Km
Sälka – Singi   (Singivagge)
 
13 Km (16 Km)
Singivagge – Sydtoppen – Singivagge
 
22 Km
VILODAG (ev gå ner till Singistugan)
Singivagge – Kaitum
 
16 Km
Kaitum – Teusajaure – Vakkotavare
båttp/roddled
25 Km
Vakkotavare – Stora Sjöfallet asfalt
15 Km
Stora Sjöfallet – Kebnats/Saltoluokta asfalt, båt M/S Langas
15 Km

SUMMERING:
8 - 11 dagars vandring inkl ev vilodag ~ 146 - 181 Km
Vilodag och Proviantering på Salto (alt Stora Sjöfallet)

 
 

Delsträcka 3: Saltoloukta - Jäkkvik via Kvikkjokk:

     
                    Saltoloukta
- Kvikkjokk                          Kvikkjokk - Jäkkvik 

Den delen av Kungsleden där det saknas STF stugor. Blir i huvudsak tältning

   
                                       Kvikkjokk                                                       Kaptenens stuga, i väntan på båttransport över älven.
       

Saltoluokta – Sitojaure
Båttransport /roddledd
19 Km
Sitojaure  - Aktse
vid fint väder ro över på kvällen
18 Km
Aktse – Pårte
22 Km
Pårte – Kvikkjokk
Skogsvandring  större delen
17 Km
PROVIANTDEPÅ
Kvikkjokk – Ruovddejaure
Båttransport
26 Km
Ruovddejaure - Tjäurakåtan
15 Km
Tjäurakåten - Vuonatjviken
Båttransport 10:00/18:00
15 Km
Vuonatjviken – Jäkkvik
Roddled
18 Km

SUMMERING:
8 dagars vandring ev 1 reservdag  ~ 150 Km
Vilodag och Proviantdepå
i Jäkkvik

 
 

Delsträcka 4: Jäkkvik -  Hemavan:

   
Jäkkvik - Ammarnäs
                                                  Ammarnäs - Hemavan            

Även här saknas STF stugor. Orkar vi gå till Bäverholmen, eller stannar vi i Adolfsström? Utgår i avståndsräkningen från Adolfsfors.

Här finns två vägvaletappen innan Ammarnäs:

  1. Gamla Kungsleden mot Höbäcken. Genväg. Sparar >15 km
  2. Kungsleden via Rävfallsstuga

Delsträckan inleds med tre långa etapper = ev reservdag

Efter Ammarnäs räknar jag med att inte stanna vid Aigertstugan utan fortsätta fram till rastkojan vid Juovvathåhkka, samt att även hoppa äver Tärnasjöstugorna och stanna nere vid broarnas start. Om vädret tillåter en toppbestigning av Sytertoppen kommer jag även att gå förbi Syterstugan och gå upp en bit mot toppen. Därifrån siktar jag på Viterskalstugan. Inte mycket längre än att följa Kungsleden, men betydligt fler höjdmetrar = jobbigare


Syterstugan med Sytertoppen i bakgrunden

Jäkkvik – Adolfsström (Bäverholmen?) via Pielekaisestugan
27 Km (30)
Adolfsström  –  Sjinuttjiestugan
22 Km
(Ev kortare etapp : nedanför Dåruotjhåkka)
20 Km
Sjinuttjiestugan - Höbäcken
24 km
Höbäcken  -  Ammarnäs
15 Km
Sjinuttjiestugan – Rävfallsstugan
27 Km
Rävfallsstugan – Ammarnäs
22 Km
PROVIANTDEPÅ
Ammarnäs – Jouvvatjåhkka
20 Km
Jouvvatjåhkka – Serve
13 Km
Serve – Tärnasjön
24 Km
Tärnasjön – Syter
 9 Km
Syter – Sytertoppen – Viterskalet
13 Km
Viterskalet – Hemavan
14 Km

SUMMERING:
10 dagars vandring ~ 168 Km
Proviantdepå i Hemavan


När vi kommer till Hemavan är Kungsleden avslutad. Bilder från Kungsledenportalen uppe vid stigen, samt den större nere vid vägen.

 
 

Delsträcka 5: Hemavan – Klimpfjäll

Lagom till att det är dags för mig att ge mig på Gröna bandet har Länsstyrelsen i Västerbotten fått klar en ny led – LAPPLANDSLEDEN. Lapplandsleden går mellan Hemavan och Borgafjäll, och det är i stort samma sträckor som jag planerat innan leden blev klar. Till stor del kommer jag att följa Lapplandsleden mellan Hemavan och Klimpfjäll, där jag sedan viker av ner mot Raukasjö.

Men efter att ha detaljgranskat kartan har jag kommit fram till att skippa Lapplandsleden vid Nedre Vapsjön och gå mer västerut, och ta sikte på Daanege för att där vika av upp mot och passera över Västra Vardofjället. Det här alternativet är kortare, så jag bedömer att få en tidsvinst på en dag. Men verkligheten kanske är en annan så det tar längre tid….  Om kroppen och vädret är bra, kommer jag inte stanna vid Arevattnetstugan, utan fortsätter en bit för att göra nästa etapp något kortare.

Delsträckan avslutas med två korta etapper. Ett medvetet val då jag här har chans att gå in lite tid om jag ligger efter i planeringen pga oförutsedda händelser.

 

Hemavan – Joesjön                                          Detaljkarta
över fjället
30 Km
Joesjön  – Daevastugan                                   Detaljkarta  
20Km
Daevastugan  – Arevattnetstugan                  Detaljkarta  
10 Km
Arevattnestugan - Vapstsjön                           Detaljkarta  
22 Km
Vapstsjön - Åtnikstugan                                  Detaljkarta  
18 Km
Åtnikstugan – Tjåkkelestugorna                    Detaljkarta  
26 Km
Tjåkkelestugan – Durrenstugan                     Detaljkarta  
8 Km
Durrenstugan Klimpfjäll                              Detaljkarta  
11 Km

SUMMERING:
8 dagars vandring   ~ 145 Km
Vilodag och proviantdepå på
Klimpfjäll

 
 

Delsträcka 6: Klimpfjäll – Gäddede:

Här kommer jag att försöka göra en omväg/avstickare upp till Korallgrottan för en guidad tur, inkl lunch (Korallgrottan är Sveriges längsta grotta och mest speciella karstområde . Dessutom fri entré för bandare). Beror dock på om jag får en plats i gruppen och om jag kan binda Bozz på ett bra sätt utanför grottan. Om detta blir negativt viker jag istället av vid Tjärnbräcken ner mot Ankarede. (Två vägval markerade på kartan) Valet att gå via Korallgrottan kostar mig en hel del vägvandring, men jag bedömer att det kan vara värt det. För att inte stressa kan det bli en extra natt vid Korallgrottan, beroende på tider för guidning mm. Räkna med någon reservdag pga långa etapper (på asfalt…). Från Korallgrottan och ner till Gäddede är det bara ungefärliga platser markerade för tältläger, men siktar på att en av platserna blir vid Blåssjöfallet. Därifrån är det ca 25 km asfaltsvandring, vilket jag ställer mig tveksam till att orka med, så det blir nog en övernattning där i mellan. Men känns mina ben och Bozz tassar bra så biter vi kanske ihop och går hela vägen till Gäddede, för att där kosta på oss två vilodagar.

Även på den alternativa vägen väljer jag att söka mig ut mot vägen istället för att gå över fjället från Väktarmon. Detta pga alla gröna partier på kartan, som varnar för att det kan vara väldigt blött. Men blir det en sommar som 2018 så blir valet över fjället. Lägerplatser tar jag ut om reservrutten blir aktuell.

         
                                Korallgrottan                                                                                      Bilder från Internet


             Alternativ 1:
Klimpfjäll – Raukasjö  via Slipnikstugan                         Detaljkarta
23 Km
Raukasjö –Tjärnbäcken                                                     Detaljkarta Våta partier
15 Km
Tjärnbäcken – Korallgrotan via Ankarvattnet                Detaljkarta  
13 Km
Korallgrottan  –  Sör-Blåsjön                                             Detaljkarta  
20 Km
Sör-Blåsjön - Blåssjöfallet                                                 Detaljkarta  
18 Km
Blåsjöfallet – Junsterbäcken                                             Detaljkarta asfalt
15 Km
Junsterbäcken  –  Gäddede                                               Detaljkarta asfalt
13 Km

SUMMERING:
7 - 8 dagars vandring   ~ 117 Km


             Alternativ 2:
Klimpfjäll – Raukasjö
23 Km
Raukasjö – Ankarede via Tjärnbäcken
27 Km
Ankarede – Blåsjöfallet grusväg
23 Km
Blåsjöfallet – Gäddede,via Kycklingfallet  uppdelat på 2 dgr
 28 Km

SUMMERING:
5 dagars vandring   ~ 101 Km
Vilodag och proviantdepå i Gäddede

 
 

Delsträcka 7: Gäddede – Åre

              
Gäddede - Valsjöbyn                                          Valsjöbyn - Kvarntjärn

Den värsta etappen att planera. Här finns två alternativ mellan Olden och Hövallen. Ett som innebär fri navigering genom naturen, och en säkrare vägvandring. Här kommer jag givetvis att lyssna på andra tips på vägar som jag kan få under vandringens gång. Efter mycket kartrekande samt bloggläsande, har jag kommit fram till en rutt som verkar vettig. Det kommer förmodligen att bli en kombination av ”Svantes väg” mellan Olden och gräslotten. Men jag har lagt till lite mer fri navigering än vad han hade. Får se om ordspråket ”Genvägar är senvägar” stämmer, eller om jag vinner på det här…. Exakt HUR jag tänker gå framgår av detaljkartan, och där finns även en flygbild över ”orienteringsområdet”.
Från Rörvattsbodarna innehåller delsträckan flera långa etapper, så det finns en risk för att de blir för långa. Gäller att lyssna på kroppen så det inte kostar på i form av skador, slitage och onödig trötthet. Räkna med  1-2 extra dagar .

I Åre kommer jag att komma ner via Åre Björnen, och siktar sedan på att göra en avstickare ner till Åre by där jag kostar på mig två vilodagar.

Gäddede – Hällingsåfallet                                 Detaljkarta
vägvandring. sevärdhet
25 Km
Hällingsåfallet – Lobbersjö                               Detaljkarta  
17 Km
Lobbersjö – Vinklumpen                                   Detaljkarta grusväg i slutet
17 Km
Vinklumpen - Valsjöby                                      Detaljkarta  
15 Km
PROVIANTDEPÅ
Valsjöby – Rötviken                                           Detaljkarta  
15 km
Rötviken – Rörvattsbodarna                             Detaljkarta via Storforsen
12 km
Rörvattsbodarna – Jänsmässholmen                Detaljkarta via Ansätten
23 Km
Jänsmässholmen – Olden                                   Detaljkarta  
20 Km
Olden – Gräslotten                                             Detaljkarta kompassgång väster om Storfjällmyren
23 Km
Gräslotten - Stavattsberget                               Detaljkarta  
25 Km
Stavattsberget – Fröån                                      Detaljkarta  
21 Km
Fröån – Åre                                                        Detaljkarta  
17 Km

Alternativ väg till Gräslotten

Gå vägen Rönnöfors – Tångeråsen –norr om Gärdessjön. Obs Betydllig längre!

SUMMERING:
12 - 13 dagars vandring   ~ 200 Km
2 st vilodagar
P
roviantdepå i Vinklumpen och Åre

 
 

Delsträcka 8:  Åre – Grövelsjön

         
              Åre - Fjällnäs                                         Fjällnäs - GRÖVELSJÖN 

Sista etappen mot målet i Grövelsjön kan bli spännande och ta betydligt längre tid än planerat. Delsträckan innehåller ett antal långa etapper, samt att vädret kan ställa till det. Har flera gånger varit i Grövelsjön sista dagarna i september och då pulsat runt i snö….. Och täcks landskapet av några decimeter snö så kommer det att ta längre tid än planerat. Räknar även med minusgrader på nätterna och ev även på dagarna. Eventuellt får jag sällskap  de sista etapperna, och då kommer jag att göra en avstickare till Ramundberget för att träffa mina vänner som sen ansluter..

 Sista etappen inleds med asfaltsvandring som sen blir kalfjäll. Här blir det tre inledande etapper på drygt 20 km, så om vädret tillåter kanske jag ska minska ner etappperna och lägga in en extra dag.  Fördelen med de långa etapperna är att etapperna avslutas vid en STF stuga, så chansen till värme och vila är bättre än i tält,detta trots att STF stugorna bör ha stängt för säsongen när vi kommer dit. Innebär övernattning i nödrummet som måste värmas upp med kamin. Det i sin tur innebär att det inte finns möjlighet till proviantering. Vi får se vad våra kroppar, fötter och tassar säger när vi kommit så här långt..………

Det är ofta ogästvänligt väder vid Helags så här dags på året, så chansen till toppbestigning är liten, men den finns.

Trots att jag har varit mycket i Grövelsjöområdet så har jag aldrig varit vid Rogen. Rogenområdet är känt för att vara stenigt, så med tanke på att kroppen är sliten gäller det att gå försiktigt, och att tänka på Bozz tassar. Som avslutning planerar jag att gå från Hävlingestugan, vika av ner mot Sylen och efter några kilometer snedda upp mot Långfjället och Pråahta. Det innebär att jag som avslutning av Bandet kommer att gå uppe på Långfjället och få njuta av utsikten överGrövelsjön. Långfjällsvandringen avslutas med ett toppbesök på Jakobshöjden, innan sista deletappen ner, som jag kommer att gå via Kärleksplatsen.

          
Helagstoppen.  Bild från 2003, så det är verkligen dags för ett nytt toppbesök

Åre – Trillevallen                                               Detaljkarta
via Undersåker, asfalt
21 Km
Trillevallen – Vålådalen                                     Detaljkarta asfalt
21 Km
Vålådalen – Vålåstugorna                                  Detaljkarta  
20 Km
Vålåstugorna – Helags                                        Detaljkarta  
23 Km
Helagstoppen                                                        Detaljkarta brukar vara osäkert väder
10 Km
Vilodag om det blev toppen
Helags – Fältjägaren                                            Detaljkarta  
13 Km
Fältjägaren – Ramundberget                              Detaljkarta  
17 Km
Ramundberget – Fjällnäs                                    Detaljkarta  
21 Km

PROVIANTDEPÅ i Fjällnäs
VILODAG om det inte blev Helagstoppen


Storrödtjärnstugan.  Hoppas att det inte ser ut så här, utan att det är barmark när vi kommer hit.

Fjällnäs – Broktjärnskojan                                    Detaljkarta
  20 Km
Broktjärnskojan - Skedsbrostugan                       Detaljkarta  
20 Km
Skedsbrostugan - Rogenstugan                              Detaljkarta  
17 Km
Rogenstugan – Storrödtjärnstugan                       Detaljkarta  
17 Km
Storrödtjärnstugan – Hävlingen                             Detaljkarta  
10 Km
Hävlingen – STF GRÖVELSJÖN via Långfjället Detaljkarta  
18 Km

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL

SUMMERING:
15 - 17 dagars vandring, inkl vilodag   ~ 195 - 245 Km


Grövelsjöns fjällstation 27 september 2020
Förhoppningsvis ser det ut så här – barmark och höstfärger vid samma datum 2022….

 
 

Efter målgång blir det en veckas semester i Grövelsjön . Det gäller att acklimatisera sig försiktigt till civilisationen………………………..

 
     
 
 
     
 

Tillbaka till Gröna Bandets STARTSIDA