REGLER

 

Bild från FB sidan Fjällfararnas Vita och Gröna Band. Den nya passagepunkten vid Åre.
     
            

Den här sidan är direkt kopierad från Gröna o Vita bandets hemsida: https://www.vitagronabandet.se/sv-SE

            
 

 

 • Start och mål är Grövelsjön och Treriksröset, eller tvärtom. Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens blå dörr respektive på riksröset.
  OBS! Med anledning av corona-pandemin gäller undantag för både Vita Bandet och Gröna Bandet 2021. Som ett alternativ till Treriksröset som start eller mål gäller även Abisko och fjällstationens dörr. (Beslut angående Vita och Gröna Bandet 2022 är ej taget ännu.) 

 • Turen ska genomföras längs fjällkedjan. 

 • Fjällfararen väljer själv sin färdväg genom fjällen, men följande platser måste man passera genom eller väster om:

  Torne Träsk, östra spetsen                    
  Nikkaluokta
  Saltoluokta
  Jäckvik
  Håkafot
  Åre (Designstolpen Åre. SWEREF 7025351, 409546)

                                     

                    

                

                    
                      
 • Ska genomföras för egen kraft. Färdhjälp som t.ex. draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant.

 •                     
 • I sin helhet utan avbrott. Men, avbrott på grund av sjukdom/skada (av allvarligare slag, som kräver t.ex. läkarundersökning) godkänns om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.
                      
                      
 •                     
 • Gröna Bandet påbörjas senast 15 augusti av säkerhetsskäl.
                      
                      
 •                     
 • Utan motoriserade hjälpmedel. Undantaget är båttransporter som går över fjällsjöar, organiserade eller oorganiserade. Där det finns leder som är möjliga att vandra och som löper parallellt med en sjö, ska dessa leder användas.
                      
                      
 •                     
 • Obligatorisk nödsändare. Av säkerhetsskäl är någon typ av nödsändare, InReach/SPOT/PLB (eller motsvarande satellitsändare) den enda obligatoriska delen i utrustningen när man ska genomföra Fjällfararnas Vita eller Gröna Band.
  Det kan ev. finnas att köpa/hyra av tidigare "bandare" via Bandens facebooksida. Fler erbjudanden finns bland Förmåner. Rabattkoder kommer i appen Cardskipper vid anmälan. Om du vill att andra ska kunna följa din färd (blå länk i Turer på gång), behöver du skicka oss en länk till din nödsändare. Se mer här.
                      
                      
 •                     
 • Enligt allemansrätten och andra gällande regler. Nedskräpning, klotter, brott mot t.ex. naturreservatsregler leder till diskvalificering.
                      
                      
 •                     
 • Under pågående coronapandemi ska alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas liksom andra begränsningar, som t.ex. gränspassager. (HÄR kan du läsa mer om hur vi tar hand om varandra i naturen.) 
                      
                      
 •                     
 • Med självklar och aktiv miljö-, natur- och kulturhänsyn, där renskötseln också ingår som en viktig del. (HÄR får du viktig information om fjällen som just kulturmark). 
                      
                      
 •                     
 • Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Depåerna får inte köras eller bäras ut av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!
                      
                      
 •                     
 • Mat- och utrustningsdepåer som fjällfararen planerar att skicka ut, skickas på enklast sätt (bussgods, vänner/bekanta etc.), men ska under turen hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bränsle och färskvaror) som också ska göras av fjällfararen själv.
                      
                      
 •                     
 • Tiden för turen räknas från startdatum till slutdatum. Hela dagar, ej timmar.
                      
                      
 •                     
 • Boende i tält och/eller stuga. I depåerna är det fritt att nyttja vilken svit som helst... Och ett TIPS - som medlem i STF får du också medlemsrabatt på de norska hytterna. För frågor om särskilda rabatter, t.ex. om du är pensionär eller student, kontakta DNT direkt på medlem@dnt.no.
                      
                      
 •                     
 • Och KOM IHÅG - som Vit eller Grön "Bandare" är du en viktig ambassadör för vårt gemensamma ansvar för fjällen som den unika natur- och kulturmiljö de är, och ska vara även för kommande generationer! 
                      
                      
 •                     
 • Vid målgång (eller senast två veckor efter) ska fjällfararen lämna en rapport via Diplomeringsformuläret. Där beskriver man bl.a. start- och måldatum, färdsträcka (tot. antal km) m.m.
 •                     
                    
 
     
       
       
 

Tillbaka till Gröna Bandets STARTSIDA