23 Juli
   
       
 

Förmiddagen fortsatte med att instruktörerna förberedde sina lektioner, och efter lunchen hade vi ytterligare en genomgång. Nu var alla instruktörerna med, vilket kändes bra. Nu vet jag att alla är med i matchen och med på mitt tänk.
I eftermiddag har vi släpat runt på ett antal kilo lakan och handdukar som fördelades till respektive kasern. Ytterligare ett kasernjobb var att sätta upp logementslistor, samt märka upp varje logement. NU var allt klart för elevernas ankomst!
Förste eleven kom vid tvåtiden och sen har de droppat in efterhand.

 
       
   
 
Kommer dom inte snart….. Kurschefen i samspråk med Lt Wiseby
 
     
 
I väntan på att logementen skulle fyllas började den första trevande kontakten att tas mellan eleverna. Men snart spelades det kort och samtalades livligt i dagrummet. Det bjöds även på ett kvällsmål med mackor och juice.
 
       
 
 
       
 

Klockan 2130 hade alla som anmält ankomst i dag kommit, och jag kunde ha en liten allmän genomgång. Det första som behövdes klara ut var att även om man fyllt 18 år så är det mina ord som gäller. Det är alltså förbjudet även för våra myndiga elever att lämna området.
”Ett steg utanför grinden och det blir skjuts till närmsta buss för hemtransport” Jag tror nog att alla förstod budskapet.

 
 
 
       
 
Efter genomgången hade jag ett sista samtal med Rasmus och Kalle som skall hålla sina vakande ögon över våra små änglar i natt.
 
 
 
     
 
Nu är det bara några små detaljer kvar av förberedelserna, och i morgon kör vi så det ryker.
 
       
 

Jag skall försöka hinna med att skriva dagboken varje dag, men ibland kanske tiden inte räcker till för publicering samma dag. Men det kommer!