24 Juli
   
       
 

På grund av ett tekniskt missöde, har vi tappat vår text för denna dagen men vi hoppas att snarast kunna återkomma med förklaringar till bildern, som vi i alla fall lägger ut för att ni ska få se att det bedrevs verksamhet.
Dagen ägnades först åt lämna information från skolledningen om olika uppställningsformer när hela skolan var uppstäld. Därefter informerade skol - och kurschef om de kommande två veckorna. Efter det hämtades det ut, kompleterades och kontrolerades utrustningarna. Allt skulle räknas. Samtidigt förevisade våra instruktörer hur vi ville att sägarna skulle bäddas.
Dessutom genomfördes studiebesök i en av våra hangarer, för att titta på några gamla trotjänare som flugit i flygvapnets tjänst. Bland annat finns här det ENDA flygande exemplaret som finns kvar i Sverige av Draken. Våra SK2-elever han även med en kort tur i flygsimulatorn.
På kvällen genomförde våra duktiga biträdande instruktörer en lektion i karta och kompass. Parallellt med detta genomfördes utbildning i hur man ska tejpa fötterna för att undvika skavsår. Vilket intryck denna information gjorde, står att läsa om i morgondagens dagbok. Ett kort execispass hans också med. Njut av bilderna nedan, så hoppas vi återkomma med en fylligare berättelse