De tänkta dagsetapperna

 
     
 

Att vandra i Sarek är helt nytt även för mig. Jag har i och för sig i olika omgångar gått runt Nationalparken och även varit inne och tassat lite på Kungsleden när den passerar Sarek. Men att ge sig ut i den absoluta vildmarken på riktigt har jag aldrig gjort. Området har haft en magisk dragningskraft på mig, men respekten för området har gjort att det hittills inte blivit någon riktig Sarekvandring. Men NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS!

På de här sidorna tänker jag redovisa hur jag har tänkt mig våra dagsetapper. Ni hittar även en karta för varje dag. På kartan är dagsetappen markerad med en röd linje, samt att den tänkta tältplatsen är markerad med en röd ring. Några dagar innehåller även en blå ring som symboliserar en reservplats. Vädret kan ställa till det, samt att sträckan innehåller några vad, som även de kan bli upphov till problem. Men det är först när vi närmar oss Basstavágge som jag bedömer att de alternativa etapperna kan bli aktuella.

 Eftersom området som sagt är nytt för mig, blir etappbeskrivningarna inte så fylliga som ni är vana vid. Jag har byggt större delen av beskrivningarna på Claes Grundstens bok SAREK, och kompletterat med goda råd jag fått av vandrarvänner samt lite information från Internet.
Hur det verkligen blir går sedan att läsa i Dagboken från vandringen som publiceras någon gång i september.

Vandringen är planerad utifrån att vi skall avverka de längsta etapperna i början, där dag två med sina ca 16 km är längst (bara det är en utmaning, dag två är jobbig…). Detta för att kunna lägga mer tid på de etapper som innehåller ett eller flera vad, med en beredskap på att tälta vid jåkkarna för att gå över tidigt på morgonen. Jag är väl medveten över gruppens förtjusning över att vada…..

Varje dagsetapp inleds med hur lång dagens etapp är och den tid jag tror vi behöver. Här har jag utgått från att vi rör oss med en hastighet av 1.8 km/h, samt att rasterna är medräknade.
 
     
 

Klicka på respektive kartbild för att läsa om etapperna..

 
     
       
 
  ETAPP 1
  ETAPP 2
  ETAPP 3
 
       
 
  ETAPP 4
   ETAPP 5
   ETAPP 6
 
       
 
   ETAPP 7
   ETAPP 8
    ETAPP 9
 
       
 

RESERV