Flygvapnets VINTERUTBILDNING i Grövelsjön 2012

Under bilden finns länkar till alla dagarna under utbildningen

Bilden tagen under skidträningen 2011-01-31
Bilden tagen under skidträningen 2011-01-31

Läs det preliminära programmet

FÖRBEREDELSER

01-24 Lastning före uppresan

01-27 Förberedelser i Grövelsjön

01-28 Elevankomst

01-29 Vallning och skidinställning

01-30 Första skidutbildningen

01-31 Fjälltur med ISVAKSBAD

02-01 Fjällmarch med Övernattning

02-02 Fjällmarch dag två

02-03 Skidtur med civil utrustning

02-04 Hemresedag

02-07 Avlastnig

SLUTSUMERING