Flygvapnets VINTERUTBILDNING i Grövesjön 2011

Under bilden finns länkar till alla dagarna under utbildningen

Bilden tagen under fjällturen 02-01

Läs det preliminära programmet

01-26 Lastning före uppresan

01-28 Förberedelser i Grövelsjön

01-29 Elevankomst

01-30 Vallning och skidinställning

01-31 Första skidutbildningen

02-01 Fjälltur med ISVAKSBAD

02-02 Fjällmarch med Övernattning

02-03 Fjällmarch dag två

02-04 skidtur med civil utrustning

02-05 Hemresedag

02-06 Avveckling

02-08 Avlastning